Vejle Havns indspulingsbassin

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har givet Vejle Havn påbud om etablering af ny indfatning omkring havnens indspulingsbassin for at sikre omgivelserne mod udsivende forurening.

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har givet Vejle Havn påbud om etablering af ny indfatning omkring havnens indspulingsbassin for at sikre omgivelserne mod udsivende forurening.

Alle har ret til aktindsigt, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220  Odense SØ, eller senest den 1. oktober kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Se afgørelsen med bilag .
Spørgsmål om afgørelsen, eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på tlf. 72544500, eller