TripleNine Fish Protein Esbjerg

Miljøgodkendelse til udvidelse af eksisterende oliebehandlingsanlæg til udtrækning af P-lipider fra fi-skeolie

TripleNine Fish Protein Esbjerg

Miljøgodkendelse

Miljøministeriet Miljøcenter Odense, har givet TripleNine Fish Protein a.m.b.a., Fiskerihavnsgade 35, 6700 Esbjerg miljøgodkendelse til udvidelse af eksisterende oliebehandlingsanlæg til udtrækning af P-lipider fra fiskeolie.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Odense er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98-100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være modtaget hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220  Odense SØ, eller senest den 30. juli 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses her eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller .

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.