Seest Losseplads

Overvågning af Seest Losseplads

Overvågning af Seest Losseplads
Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har givet Kolding Kommune påbud om overvågning af grundvand og drænvand, samt påbud om undersøgelse af gasudsivning fra den nedlagte Seest Losseplads, Overbyvej, Seest, for at sikre omgivelserne mod forurening fra området.

Alle har ret til aktindsigt, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220  Odense SØ, eller senest den 6. august kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen om ændring af moniteringsprogram kan ses her og afgørelse om undersøgelse af gasudsivning kan ses her . Begge kan fås ved henvendelse til Miljøcenter Odense. Spørgsmål om afgørelsen, eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på tlf. 72544500, eller