Fynsværket - Vattenfall. Miljøgodkendelse

Miljøministeriet Miljøcenter Odense, har givet Fynsværket – Vattenfall, Havnegade 120 i Odense miljøgodkendelse til stabilisering af eksisterende støjvold mod Havnegade. Stabilisering af den eksisterende støjvold foretages med 13.000 tons jord, hvoraf de 1350 tons er forurenet jord.

Miljøministeriet Miljøcenter Odense, har givet Fynsværket - Vattenfall, Havnegade 120 i Odense miljøgodkendelse til stabilisering af eksisterende støjvold mod Havnegade. Stabilisering af den eksisterende støjvold foretages med 13.000 tons jord, hvoraf de 1350 tons er forurenet jord.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Odense er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller senest den 10. december 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Se afgørelsen eller få den ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.