Esbjergværket - Indkaldelse af idéer og forslag

DONG Energy ønsker at omlægge brændselsindfyring på Esbjergværket, således, at anlægget også kan medforbrænde erhvervsaffald og storskrald.

Omlægning af brændselsindfyringen på
Esbjergværket
- Indkaldelse af idéer og forslag


DONG Energy ønsker at omlægge brændselsindfyring på Esbjergværket, Amerikavej 7, 6700 Esbjerg således, at anlægget også kan medforbrænde erhvervsaffald og storskrald. Anvendelsen af et meget energieffektive anlæg til fyring med erhvervsaffald og storskrald betyder, at DONG Energy får mest mulig energi ved mindre forbrug af fossilt brændsel idet affald med fordel kan afbrændes sammen med kul. Medforbrænding fører til en reduceret CO2-udledning til gavn for klimaet.

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøcenter Odense kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af omlægningen af på miljøet (VVM-redegørelse) for projektet.

Miljøcenter Odense opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøcenteret har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Se idéoplægget og miljøcenterets afgørelse om VVM-pligt:

- Følgebrev
- Afgørelse
- Idéfase-folder
- Udsendelsesliste

Frist for idéer og forslag
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøcenter Odense senest den 5. november 2008. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Miljøcenter Odense
Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ
Tlf.: 7254 4500
e-post:
Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. ODE-200-00032