A/S Dansk Shell, Sikkerhedsvurdering og accept af sikkerhedsniveau

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at A/S Dansk Shell med den udarbejdede sikkerhedsrapport har klarlagt risikoen for større uheld på Raffinaderiet og Havneterminalen i Fredericia

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at A/S Dansk Shell med den udarbejdede sikkerhedsrapport har klarlagt risikoen for større uheld på Raffinaderiet og Havneterminalen i Fredericia samt godtgjort, at der findes et system på virksomheden til kontrol af denne risiko. Miljøcenter Odense meddeler på denne baggrund accept af sikkerhedsniveauet.

Enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen kan klage til Miljøklagenævnet over afgørelserne. En eventuel klage skal være hos Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller senest den 30. september 2008 inden kl. 16.00.

Se afgørelse

Nærmere oplysninger kan også fås på tlf. 7254 4500 eller e-mail

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelserne er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.