Danisco Grindsted

Påbud om opsamling af al barbituratholdigt spildevand

Påbud om opsamling af al barbituratholdigt spildevand

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense har meddelt Danisco, Grindsted et påbud om at al barbituratholdigt spildevand fra den 1.august 2009 skal opsamles.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og skal være modtaget af hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ eller senest den 13. juni 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan downloades (pdf) her:

eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 8473.

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.