Arla Foods, Bov Mejeri

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøministeriet Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Bov Mejeri, Aabenraavej 2A, 6340 Kruså, kan opføre yderligere et laboratorium til kontrol af spildevandsprøver, samt etablere en befæstet opbevaringsplads med opkant eller lign. til opbevaring af kemikalier til spildevandsrensning, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan ses her eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til tlf. 72548407 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller senest den 21. maj 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.