Nedlukningsplan for Seest Losseplads

Seest Losseplads
Udkast til nedlukningsplan for Lossepladsen

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har taget miljøgodkendelserne af den nedlagte Seest Losseplads, Overbyvej, Seest, op til revurdering og påbegyndt nedlukningsplan for lossepladsen. Nedlukningsplanen indeholder revision af lossepladsens vilkår med henblik på at sikre omgivelserne mod forurening fra området.

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 2 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Henvendelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, tlf. 72544500 eller .

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.