Måde Deponeringsanlæg

Påbud om forlængelse af deponeringsperiode af etape 1 indtil 1. juni 2009

Påbud om forlængelse af deponeringsperiode af etape 1 indtil 1. juni 2009

Miljøministeriet Miljøcenter, Miljøcenter Odense har meddelt Måde Deponeringsanlæg et påbud om forlængelse af deponeringsperiode af etape 1 indtil 1. juni 2009.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen
Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og skal være modtaget af hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ eller senest den 9. januar 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses her

eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på tlf. 7254 8473.

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.