DONG Energy Generation, Esbjergværket

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse

DONG Energy Generation A/S, Esbjergværket, Amerikavej 7, 6700 Esbjerg har søgt om en forlængelse af eksisterende tidsbegrænsede miljøgodkendelse til CO2 -absorptions-pilotanlæg

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 3 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, 7254 8412 eller .

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.