Svendborg Kraftvarmeværk

Ved e-mail af 17. april 2007 har Svendborg Kraftvarmeværk fremsendt ansøgning om tilladelse til forsøgsafbrænding af fyrværkeri.

Svendborg Kraftvarmeværk. CVR-nr: 29-18-97-30 & P-nr: 1.008.705.484.

Accept til forsøgsafbrænding af 25kg (NEM) fyrværkeri.

Ved e-mail af 17. april 2007 har Svendborg Kraftvarmeværk fremsendt ansøgning om tilladelse til forsøgsafbrænding af fyrværkeri.

I forbindelse med afklaring af om det er muligt at afbrænde fyrværkeri på Svendborg Kraftvarmeværk, ønsker Svendborg Kraftvarme at prøve at lave en begrænset prøveafbrænding af fyrværkeri (fase 0), svarende til ca. 25kg nette eksplosiv mængde (NEM). Fyrværkeriet leveres af Sikkerhedsstyrelsen.

Svendborg Kraftvarmeværk ønsker afprøvning af denne begrænsede mængde, for at afklare om anlægget kan holde til trykbelastningen ved afbrændingen.

Hvis prøveafbrændingen falder positivt ud, arbejdes der videre med fase 1, hvor der udføres emissionsmålinger.

Fyrværkeriet vil blive indfyret via anlæggets transportsystem til klinisk risiko affald, hvilket sikrer, at der maksimalt kan indfyres én papkasse med fyrværkeri mellem hver grabfuld affald. Fyrværkeriet forventes dog indfyret over en forholdsvis lille tidsperiode, for at udsætte anlægget for det maksimale tryk.

Miljøcenter Odenses vurdering

Det er oplyst, at fyrværkeriet leveres fra Ammunitionsarsenalet (AMA) via Sikkerhedsstyrelsen i papkasser på ca. 15kg brutto og omfatter typen konsumfyrværkeri. Der indfyres således ca. 4kg NEM ad gangen under forsøget og i alt 25kg NEM.

Da der er tale om et forsøg i mindre skala til indledningsvis at teste om anlægget kan holde til trykbelastningen ved afbrændingen, vil vi ikke forlange egentlige miljømæssige foranstaltninger i forbindelse med dette indledende forsøg. Det er selvfølgelig en forudsætning for gennemførelse af forsøget at anlægget er i normal stabil drift under fuld overvågning.

Miljøcenter Odense har ikke i denne sammenhæng taget stilling til et eventuelt fremtidigt forsøg (fase 1). Inden denne fase sættes i gang, skal de respektive myndigheder give accept hertil, og det kræver derfor fornyet ansøgning.

Et forsøg i den anførte størrelsesorden vil efter Miljøcenterets opfattelse kunne indeholdes inden for de miljøbegrænsninger der er i anlæggets eksisterende miljøgodkendelse.

På baggrund af ovenstående er vi indstillet på at give accept til forsøgets gennemførelse (fase 0) og Miljøcenter Odense vil gerne orienteres om udfaldet på forsøget.

Har I spørgsmål vedrørende denne accept, er I velkommen til at kontakte undertegnede.

Se brev her .