Fynsværket, Vattenfall A/S

VVM-screning af DeNOx-anlæg og tilladelse til bygge- og anlægsarbejder

VVM-screening af DeNOx-anlæg med tilhørende ammoniakoplag ved blok 7. Afgørelse

Tilladelse til at igangsætte bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger miljøgodkendelse. Afgørelse