Lovliggørelse af kølevandsforholdene hos Emmelev A/S

Miljøcenter Odense har den 3. maj 2007 givet Emmelev A/S miljøgodkendelse til etablering og drift af seks køletårne på ejendommen beliggende Emmelevgyden 25 i Otterup. Miljøcentret har samtidig truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse i forbindelse med projektet.

Miljøcenter Odense har den 3. maj 2007 givet Emmelev A/S miljøgodkendelse til etablering og drift af seks køletårne på ejendommen beliggende Emmelevgyden 25 i Otterup. Miljøcentret har samtidig truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse i forbindelse med projektet.

Miljøcenter Odense har endvidere den 3. maj 2007 meddelt Emmelev A/S påbud om at standse brugen af det kølesystem, der henter kølevand fra søen vest for virksomheden.

Afgørelserne kan hentes her (pdf):

Godkendelsen af køletårnene og påbuddet om standsning af kølesystemet med søvand kan påklages til Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal senest være modtaget den 12. juni 2007, kl. 15. Vi sender eventuelle klager videre til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen om ikke-VVM kan påklages til Naturklagenævnet. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være modtaget i Naturklagenævnet senest den 12. juni 2007 indenfor kontorets åbningstid.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klager sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet påbegynder ikke behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Henvendelser om afgørelserne kan rettes til Janne Horsbøl, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, tlf: 7254 4500 eller