Emmelev A/S

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde.

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Emmelev A/S, Otterup kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med forlængelse af en produktionshal. Hallen forlænges fra 220 m til 237 m. Der er ikke hermed tilladt produktionsforøgelse.

Afgørelsen kan ses her eller fås ved henvendelse til miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på tlf. nr. 7254 8478 eller .

Enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen kan klage til Miljøklagenævnet over afgørelsen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller senest den 31. juli 2007 kl. 16:00. Vi videresender klagen til Miljøklagenævnet.