Danish Crown - midlertidig miljøgodkendelse

Godkendelsen omfatter: Midlertidig drift på to slagtelinier samt opskæring i weekender.

Godkendelsen omfatter: Midlertidig drift på to slagtelinier samt opskæring i weekender i tidsrummet fra kl. 06:15 til 19:45 i perioden 12. maj 2007 til og med 15. juli 2007.

Se annoncetekst her (pdf).

Bilag 1: Nærmere redegørelse om nøddrift (pdf).