Klintholm I/S

Påbud om slutafdækning og efterbehandling af etape 0 på Klintholm Deponeringsanlæg

Påbud om slutafdækning og efterbehandling af etape 0 på Klintholm Deponeringsanlæg

Miljøministeriet Miljøcenter, Miljøcenter Odense har meddelt Klintholm I/S et påbud om slutafdækning og efterbehandling af etape 0 på Klintholm deponeringsanlæg.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og skal være modtaget af hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ eller senest den 9. januar 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses her:

eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 8492.

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.