Scanflavour A/S - Miljøgodkendelse

Scanflavour A/S - Miljøgodkendelse til ændringer/udvidelser

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har givet Scanflavour A/S, Hobrovej 1, 9632 Møldrup miljøgodkendelse til ændringer/udvidelser af virksomheden på Hobrovej 1 og Erhvervsvej 12, 9632 Møldrup.

Ændringerne/udvidelserne omfatter gennemførte ændringer i 2006-2007, ny proceshal, tørrer og mølle på Hobrovej 1 og anlæg til produktion af animalsk protein på Erhvervsvej 12 samt ændring af virksomhedens støjgrænser.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
senest den 4. februar 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses på Miljøcenterets hjemmeside www.aar.mim.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 82 58
eller e-mail:

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.