Rose Poultry A/S - ingen emissionsgrænseværdi for formaldehyd

Rose Poultry A/S, Vinderup påbydes hermed, at emissionsgrænseværdien for formaldehyd fra gasmotoren i vilkår C3 i revurdering af 17. august 2009 tages ud af vilkåret.
Klagefristen udløber: 19. november 2009

Rose Poultry A/S, Tværmosevej 10, 7830 Vinderup, påbydes hermed, at emissionsgrænseværdien for formaldehyd fra gasmotoren i vilkår C3 i revurdering af 17. august 2009 tages ud af vilkåret.

- påbud om ingen emissionsgrænseværdi for formaldehyd

Klagevejledning
Påbuddet kan påklages til Miljøklagenævnet.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til :
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
Klagen skal være modtaget senest den 19. november 2009 kl. 16.00.

Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.