Rose Poultry A/S Vinderup - Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har meddelt Rose Poultry A/S, Tværmosevej 10, Vinderup afgørelse om, at midlertidig opstilling af en dampgenerator ikke kræver miljøgodkendelse.
Klagefristen udløber: 22. september 2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har meddelt Rose Poultry A/S, Tværmosevej 10, Vinderup afgørelse om, at midlertidig opstilling af en dampgenerator ikke kræver godkendelse.

- Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til :
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget den 22. september kl. 16.00.

Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.