Rockwool A/S - Afgørelse om ændrede kontrolvilkår

Rockwool A/S er meddelt afgørelse om ændrede kontrolvilkår for CO

Rockwool A/S, Rockwoolvej 2, Ø. Doense, Hobro er meddelt afgørelse om ændring af kontrolvilkår for CO.

Afgørelsen omfatter ændring af frekvens for præstationskontrol af CO fra kupolovne (vilkår 27 i revideret miljøgodkendelse af 14. september 2004 som stadfæstet med ændringer af Miljøstyrelsen den 30. juni 2006 og 25. august 2006)

- Afgørelse om ændring af CO-kontrolvilkår

Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af virksomheden, kommunalbestyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til :
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller .
Klagen skal senest være modtaget i Miljøcenteret d. 30. juni 2009 kl. 16.00.

Miljøcenter Århus videresender herefter klagen til Miljøklagenævnet.