Morsholt Losseplads - Påbud om ændring af egenkontrolvilkår

Odder Kommune er meddelt påbud om ændring af egenkontrolvilkår for Morsholt Losseplads, Favrgårdsvej, Odder

Miljøcenter Århus har meddelt Odder Kommune påbud om ændring af egenkontrolvilkår for Morsholt Losseplads, Favrgårdsvej 265, Odder, som varslet ved brev af 13. maj 2009.

- Påbud vedr. Morsholt Losseplads

Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af virksomheden, kommunalbestyrelsen og enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til :
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail .
Klagen skal være modtaget senest d. 2. juli 2009 kl. 16.00.

Miljøcentret videresender derefter klagen til Miljøklagenævnet.