Arla Foods Amba Holstebro Flødeost - afgørelse om ikke godkendelsespligt

Arla Foods Amba Holstebro Flødeost, Hjermvej 28, Holstebro er meddelt afgørelse om ikke godkendelsespligt for etablering af RO-anlæg.

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Arla Foods Amba Holstebro Flødeost, Hjermvej 28, 7500 Holstebro kan etablere et RO-anlæg, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- Afgørelse, Arla Foods Holstebro Flødeost

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Tlf. 72 54 83 08.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
Klagen skal være modtaget senest den 17. juni 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.