Aalborg Portland - Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Miljøministeriet, Miljøcener Århus har truffet afgørelse om, at Aalborg Portland, Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg kan foretage etablering af nyt afstøvningsfilter for kulmølle 7, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Aalborg Portland, Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg kan foretage etablering af nyt afstøvningsfilter for kulmølle 7, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Aalborg Portland

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Tlf. 72 54 82 41
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller .
Klagen skal være modtaget senest den 15. julikl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.