Tillæg til miljøgodkendelse for Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S

Udvidelse af fabriksafsnit II med en kapacitet på 20 tons råvarer pr. time. Nedlæggelse af produktionen
på fabriksafsnit I (kapacitet 17 tons råvarer pr. time).


Godkendelsen omfatter:
Udvidelse af fabriksafsnit II med en kapacitet på 20 tons råvarer pr. time. Nedlæggelse af produktionen
på fabriksafsnit I (kapacitet 17 tons råvarer pr. time).
Læs hele tillægget til miljøgodkendelsen: