Tillæg til miljøgodkendelse for DONG Energy Generation A/S Måbjergværket

Dong Energy ønsker at efterprøve, om det er muligt at afbrænde en ethanolopløsning på Måbjergværkets naturgasfyrede overhedere.

Læs hele godkendelsen:
Tillæg til miljøgodkendelse Måbjergværket
Dong Energy ønsker at efterprøve, om det er muligt at afbrænde en ethanolopløsning på Måbjergværkets naturgasfyrede overhedere.
Ethanolopløsningen er et restprodukt fra produktionen på Novo Nordisk i Kalundborg. Dong Energy har afprøvet andre metoder til bortskaffelse af ethanolopløsningen. Under forsøget på Måbjergværket ønsker Dong Energy at afprøve, om ethanolopløsningen kan erstatte en del af den naturgas, der indfyres på anlæggets overhedere. Der er tale om et forsøg af op til 3 måneders varighed.
I miljøgodkendelsen er der fastsat vilkår om, at under forsøget skal Måbjergværkets affaldsforbrænding fungere under overholdelse af de gældende emissionsgrænser.
Ved forbrændingen af ethanolopløsningen gælder driftsvilkåret om en opholdstid for røggasserne i efterforbrændingszonen ved 850 °C i mindst 2 sekunder dog ikke.
Da der endvidere er klorider blandt stofferne i ethanolopløsningen, er der fastsat vilkår om, at der skal foretages ekstraordinære præstationsmålinger til kontrol af emissionsgrænsen for dioxin, idet klorider ved uhensigtsmæssig forbrænding kan bidrage til dioxindannelse.
Der er foretaget en vurdering af indholdet af stoffer i ethanolopløsningen. Der er fastsat vilkår om det maksimale indhold af stoffer i den anvendte ethanolopløsning i henhold til kategoriseringen i bekendtgørelse 329 af 16. maj 2002 om kemiske stoffer og produkter.
Der træffes samtidigt afgørelse om, at forsøget kan finde sted uden udarbejdelse af kommuneplantillæg med VVM-redegørelse.