Slagteriet Tican - miljøgodkendelse

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har givet Tican a.m.b.a., Thisted, miljøgodkendelse til forøgelse af antallet af slagtninger fra de nuværende 1,6 mill. til 2,1 mill. svin/år.
Slagtningerne skal ske i tidsrummet fra kl. 06:00 – 22:00 på mandage til fredage.

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har givet Tican a.m.b.a., Thisted, miljøgodkendelse til forøgelse af antallet af slagtninger fra de nuværende 1,6 mill. til 2,1 mill. svin/år.

Slagtningerne skal ske i tidsrummet fra kl. 06:00 – 22:00 på mandage til fredage.

De hidtidige støj- og lugtgrænser fortsat er gældende.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 82 32
eller e-mail

Enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen kan klage til Miljøklagenævnet over miljøgodkendelsen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
senest den 7. april 2008 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Miljøcenteret vurderer, at forøgelsen af slagtningerne ikke får væsentlig indvirkning på miljøet. Forøgelsen af slagtningerne er derfor ikke omfattet af VVM-pligt jf VVM-bekendtgørelsens § 3, stk.2.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt visse landsdækkende organisationer, kan klage til Naturklagenævnet over VVM-afgørelsen.

En eventuel klage skal være hos:
Naturklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
eller e-mail:
senest den 7. april 2008 kl. 16.00.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr.
Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget.
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.