Miljøgodkendelse - Danish Crown, Holstebro

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har givet Danish Crown miljøgodkendelse til ekstraordinære slagtninger lørdage og søndage i perioden 11. august til og med 2. december 2007 på slagteriet i Holstebro.

Godkendelsen omfatter:
Midlertidig lempelse af støjgrænser i forbindelse med ekstraordinære slagtninger lørdage og søndage i perioden 11. august til og med 2. december 2007 .

læs hele miljøgodkendelsen:
Miljøgodkendelse for: Danish Crown A.m.b.A.s svineslagteri i Holstebro