Miljøgodkendelse Danish Crown AmbA, Skive

Miljøcenter Århus har givet tilladelse til natdrift på én opskæringslinie og midlertidig lempelse af virksomhedens støjgrænser. Tilladelsen er tidsbegrænset til perioden fra 7. november 2007 til og med 31. juli 2008.

Miljøcenter Århus har givet tilladelse til natdrift på én opskæringslinie og midlertidig lempelse af virksomhedens støjgrænser. Tilladelsen er tidsbegrænset til perioden fra 7. november 2007 til og med 31. juli 2008.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Statens Miljøcenter er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt.

Spørgsmål om afgørelsen henvises til:
Christina Ellegaard
Tlf.: 7254 8212
E-mail

Enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen kan klage til Miljøklage-nævnet over afgørelsen. En eventuel klage skal være hos:

Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
E-mail:

senest den 5. december 2007

Hvis ovenstående afgørelser ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.