AVV I/S, affaldsforbrændingsanlægget - afgørelse om ikke godkendelsespligt

Affaldsforbrændingsanlægget AVV I/S, Mandøvej 8, Hjørring - afgørelse om ikke godkendelsespligt vedr. afbrænding af gyllefibre.

Miljøministeriet Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at affaldsforbrændingsanlægget AVV I/S, Mandøvej 8, 9800 Hjørring kan foretage afbrænding af gyllefibre, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan også fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
tlf. 72 54 05 00
eller e-mail .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
senest den 9. juli kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.