AVV I/S Hjørring - Afgørelse om VVM pligt for udvidelse af forbrændingsanlæg

AVV I/S har fremsendt anmeldelse af udvidelse af AVVs forbrændingsanlæg
i Hjørring, Mandøvej 8, 9800 Hjørring.

AVV I/S har den 28. januar fremsendt anmeldelse af udvidelse af AVVs forbrændingsanlæg i Hjørring, Mandøvej 8, 9800 Hjørring.

Miljøcenter Århus afgør, at den planlagte udvidelse kræver godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven, og desuden er omfattet af VVM-reglerne. Der skal derfor udarbejdes en VVM-redegørelse, et kommuneplantillæg samt en ny miljøgodkendelse for ændringen af anlægget.

Det er en forudsætning for projektet, at kommunalbestyrelsen godkender udvidelsen i henhold til lov om varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen giver denne godkendelse under forudsætning af, at klima- og energiministeren godkender, at det fornødne affaldsgrundlag er til stede i det område, hvorfra anlægget forventer at modtage affald1.

Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen.