Arla Foods Amba Videbæk - ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen

Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at Arla Foods amba Danmark Protein, Sønderupvej 26, Nr. Vium, 6920 Videbæk; Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri, Sønderupvej 24, Nr. Vium, 6920 Videbæk og Arla Foods amba ARINCO, Mælkevejen 4, 6920 Videbæk ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Miljøministeriet Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at:
Arla Foods amba Danmark Protein, Sønderupvej 26, Nr. Vium, 6920 Videbæk;
Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri, Sønderupvej 24, Nr. Vium, 6920 Videbæk og
Arla Foods amba ARINCO, Mælkevejen 4, 6920 Videbæk
ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Afgørelserne kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret
Spørgsmål om afgørelserne eller henvendelse om at få tilsendt afgørelserne rettes til:
Benedikte Vandsø Christensen
Tlf.: 72 54 83 08
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelserne. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.
En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
senest den 6. februar 2008.
Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.