Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Danish Crown AmbA Herning

Miljøministeriet Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Danish Crown AmbA, Danmarksgade 22, 7400 Herning kan foretage udvidelse af produktionen i skærestuen med et aftenhold uden, at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøministeriet Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Danish Crown AmbA, Danmarksgade 22, 7400 Herning kan foretage udvidelse af produktionen i skærestuen med et aftenhold uden, at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Christina Ellegaard
Tlf.: 72548212
E-mail:
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.
En eventuel klage skal være hos:

Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
7280 Højbjerg
E-mail:
senest den 14. november 2007 kl. 16.00.
Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.