Udvidelse af deponi til shredderaffald hos H.J. Hansen Hadsund A/S

H.J. Hansen Hadsund A/S - udvidelse af deponeringsanlæg til shredderaffald.

Indkaldelse af idéer og forslag

H.J. Hansen Hadsund A/S ønsker at udvide deponeringsanlæg for shredderaffald, Hobrovej 103, 9560 Hadsund.

Deponeringsanlægget etableres i forbindelse med virksomhedens shredderanlæg. Shredderaffald er farligt affald og udvidelsen kan sidestilles med nyanlæg. Det hidtidige deponeringsanlæg er ved at være opfyldt og bliver nedlukket efter allerede meddelt påbud om overgangsplan.

Det nye anlæg vil dække ca. 10.000 m2 i den gamle kridtgrav og forventes fyldt op med ca. 200.000 tons shredderaffald over en 10-årig periode.

Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøcenter Århus kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af deponeringsanlæggets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøcenter Århus opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøcenter Århus har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Få idéoplægget, bygherrens anmeldelse og miljøcenterets afgørelse om VVM-pligt ved henvendelse til miljøcentret, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Frist for idéer og forslag
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøcenter Århus senest den 6. januar 2009.

Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Anfør venligst jr. nr. AAR-430-00157