Deponeringsanlæg

Afgørelser om at der for visse affaldstyper ikke kræves grundlæggende karakteriseringstestning eller at omfanget af testen kan reduceres.