Annoncer på mail: Afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Her annonceres afgørelser, som giver anledning til justering af miljømål og indsatser, der er fastlagt i bilag til:

  • Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster.
  • Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Annoncering af afgørelser sker indtil der er foretaget de korrektioner i bekendtgørelsernes bilag, som afgørelserne har givet anledning til.