Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Her annonceres afgørelser, som giver anledning til justering af miljømål og indsatser, der er fastlagt i bilag til:

  • Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster.
  • Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.