Topsoe A/S: Miljøgodkendelse

23-03-2023

Miljøstyrelsen har givet Topsoe A/S, Heimdalsvej 4-6, 3600 Frederikssund miljøgodkendelse til øget produktion af to katalysatorer.

Klage skal være modtaget senest den 20. april 2023.

Miljøgodkendelse

Godkendelsen give tilladelse til øget produktion af TertiNOx og CMK på eksisterende produktionsanlæg.

- Læs miljøgodkendelsen for Topsøe A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.