Snaptun Fisk Export A/S: Afslag på miljøgodkendelse – Kattegat Offshore D

21-03-2023

Miljøstyrelsen har givet Snaptun Fisk Export A/S, Snaptunvej 59A, 7130 Juelsminde, afslag på miljøgodkendelse til etablering af ”Kattegat Offshore D” i Kattegat.

Klage skal være modtaget senest den 18. april 2023.

Læs afgørelse for Snaptun Fisk Export A/S – Kattegat Offshore D

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.