Pedersen Line II Aps: Afslag på miljøgodkendelse – Havbruget Blue Ocean

14-03-2023

Miljøstyrelsen har meddelt Pedersen Line II Aps, Nørremarksvej 25, 8700 Horsens, afslag på miljøgodkendelse til etablering af ”Blue Ocean” i Kattegat.

Klage skal være modtaget senest den 11. april 2023.

Afslag på miljøgodkendelse

- Læs afgørelse for Pedersen Line II Aps – Havbruget Blue Ocean

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.