Miljøcenter Hasselø: Miljøgodkendelse

24-03-2023

Miljøstyrelsen har givet I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F., miljøgodkendelse til ændring af vilkår på Miljøcenter Hasselø, Gedser Landevej 22T, 4800 Nykøbing F, hvormed det maksimale antal dage med neddeling af imprægneret træ fjernes.
Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at vilkårsændringen ikke medfører krav om BTR.

Klage skal være modtaget senest den 21. april 2023.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet I/S REFA miljøgodkendelse til at udvide antallet af dage til neddeling af trykimprægneret træ således, at neddeling kan foregå uden en begrænsning af max. 7 gange årligt. Miljøstyrelsen har desuden truffet afgørelse om at vilkårsændringen ikke medfører krav om BTR.

- læs miljøgodkendelsen for I/S REFA, Miljøcenter Hasselø

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.