Køge Jorddepot: Miljøgodkendelse

08-03-2023

Miljøstyrelsen har givet Køge Jorddepot, Nordhavnsvej 40, 4600 Køge, miljøgodkendelse til bortgravning af deponeret jord samt ændring af vilkår for slutafdækning på en del af Køge Jorddepot.

Klage skal være modtaget senest den 5. april 2023.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen giver miljøgodkendelse til bortgravning af deponeret jord samt ændring af vilkår for slutafdækning på en del af Køge Jorddepot.

- læs miljøgodkendelsen for Køge Jorddepot

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.