Inter Terminals EOT: Miljøgodkendelse

02-03-2023

Miljøstyrelsen har givet Inter Terminals EOT, Varnæsvej 9A, 6200 Aabenraa miljøgodkendelse til at ind- og udskibe samt opbevare lette klasse III og IV olieprodukter.
Endvidere gives der tilladelse til direkte udledning af overfladevand samt accept af sikkerhedsniveau.

Klage skal være modtaget senest den 30. marts 2023.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Inter Terminals EOT, Varnæsvej 9A, 6200 Aabenraa miljøgodkendelse til at ind- og udskibe samt opbevare lette klasse III og IV olieprodukter i de eksisterende tanke på virksomheden.

Endvidere gives der tilladelse til direkte udledning af overfladevand samt accept af sikkerhedsniveau.

- Læs miljøgodkendelsen for Inter Terminals EOT

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.