IFF Nourish og DuPont Nutrition Biosciences ApS: Miljøgodkendelse

03-03-2023

Miljøstyrelsen har givet IFF Nourish og DuPontNutrition Biosciences ApS miljøgodkendelse til etablering af læssefaciliteter og flytning af et pulverblandingsanlæg.
Klage skal være modtaget senest den 31. marts 2023.

Miljøgodkendelse

IFF Nourish ønsker at etablere 2 læsseramper med tilhørende læssehus samt flytte et pulverblandingsanlæg internt på virksomheden.

- læs miljøgodkendelsen for IFF Nourish og DuPont Nutrition Biosciences ApS

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.