Fortum Waste Solutions: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

27-03-2023

Miljøstyrelsen har givet Fortum Waste Solutions, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg miljøgodkendelse til ændret oplag af affald i Truckgaragen. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Klage skal være modtaget senest den 24. april 2023.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Fortum Waste Solutions miljøgodkendelse til ændret oplag af affald i Truckgaragen.

- læs miljøgodkendelsen for Fortum Waste Solutions

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023, § 21, stk. 2.

- Læs afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelserne.