FMC Site Rønland ǀ Cheminova A/S: Indledning af revurdering af miljøgodkendelse iht. WGC BREF

29-03-2023

FMC Site Rønland ǀ Cheminova A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, skal have revurderet sine afgørelser om miljøgodkendelse og revurdering iht. WGC BREF (spildgasser i den kemiske sektor).

Henvendelse på baggrund af denne annonce skal være modtaget senest den 26. april 2023.

Miljøstyrelsen inddrager revurderingen iht. WGC BREF i den igangværende revurdering af miljøgodkendelserne af FMC Site Rønland ǀ Cheminova A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelser og tidligere revurderinger, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Når revurderingen er færdig, bliver afgørelsen annonceret med en klagefrist på 4 uger. Ønsker du forinden at modtage udkastet til afgørelse, skal du rette henvendelse til Miljøstyrelsen senest den 26. april 2023. Det giver dig mulighed for at få udkastet til høring i 2 uger og kommentere på udkastet i løbet af de 2 uger.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse om revurderingen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen pr. mail på Obfuscated Email, på tlf. 72 54 40 00 eller pr. brev til Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C. Bemærk at fremsendelse pr. brev i gennemsnit tager 6 omdelingsdage og i visse tilfælde længere.

Anfør venligst dit navn og adresse samt vores j.nr. 2019 - 1400 på henvendelsen.

Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger