FMC Agricultural Solutions A/S (Cheminova A/S): Ajourført sikkerhedsrapport tages til efterretning

15-03-2023

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at ajourføringen af sikkerhedsrapporten for FMC Agricultural Solutions A/S (Cheminova A/S) tages til efterretning.
Klage skal være modtaget senest den 12. april 2023.

Accept af ajourført sikkerhedsrapport

Miljøstyrelsen har vurderet, at ajourføringen af virksomhedens sikkerhedsrapport ikke har medført behov for ændring af vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse. Ajourføringen kan dermed tages til efterretning.

- læs afgørelse om ajourføring for FMC Agricultural Solutions A/S

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.