Emmelev A/S: Miljøgodkendelse

02-03-2023

Miljøstyrelsen har givet Emmelev A/S, Emmelevgyden 25, 5450 Otterup miljøgodkendelse til etablering af oliemølle.
Klage skal være modtaget senest den 30. marts 2023.

Miljøgodkendelse

Oliemøllen brændte i efteråret 2022. Emmelev A/S har fået godkendelse til at genopbygge oliemølle.

- Læs miljøgodkendelsen for Emmelev A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.