Danepork A/S: Miljøgodkendelse

31-03-2023

Miljøstyrelsen har givet Danepork A/S, Tørskindvej 19, 7183 Randbøl miljøgodkendelse til udvidelse af virksomheden.

Klage skal være modtaget senest den 28. april 2023.

Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelsen omfatter etablering af 10.000 m2 bygningsmasse til forædling og kølelager, en ny vaskehal nord for forsyningsvejen, nye p-pladser samt midlertidigt emballagelager i tidligere landbrugsbygning inden etablering af forædlingsbygning.

- læs miljøgodkendelsen for Danepork A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.