A/S Affaldsdeponi af 1/8-1990: Miljøgodkendelse

06-03-2023

Miljøstyrelsen har givet miljøgodkendelse til etablering af et anlæg til forrensning af perkolat på A/S Affaldsdeponi af 1/8-1990, Roskildevej 32A 4330 Hvalsø.
Klage skal være modtaget senest den 3. april 2023.

Miljøgodkendelse

Der er givet miljøgodkendelse til etablering og drift af et anlæg til forrensning af deponeringsanlæggets perkolat. Anlægget har til formål at fjerne PFAS-forbindelser fra perkolatet, inden perkolatet ledes til kommunal spildevandsbehandling.

- læs miljøgodkendelsen for A/S Affaldsdeponi af 1/8-1990

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.