Arla Foods amba Arinco: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

23-03-2023

Miljøstyrelsen har afgjort, at Arla Foods amba Arinco kan foretage opstilling og anvendelse af papkomprimator, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest den 20. april 2023.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Arla Foods amba Arinco

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.